sobota, 9 lutego 2013

Kolektor Zbiorczy "Odra"-Największy śmierdziel Wrocławia

Witam. Po długiej przerwie wracamy. Tym razem pokażemy Wam Główny Kolektor Zbiorczy "Odra". Kolektor "Odra" jest betonowym kolektorem o przekroju dzwonowym o wymiarach 3,00x3,5 m. W zasadzie należałoby napisać był, ponieważ obecnie jest on po remoncie i zmienił się w rurę GRP o średnicy 2,4 m. Kolektor zaczyna się w komorze rozprężnej na ul. Pilczyckiej, następnie idzie pod ul. Dokerską, syfonem pod Ślęzą a potem polami przez Maślice do WOŚ Janówek.


 Rury GRP przygotowane do montażu. Pierwsze wejście do kolektora przeprowadziłem nielegalnie, bez uzgadniania z wykonawcą.
 Komora zasuw przed syfonem pod Ślęzą

 Kolektor

 Rura GRP w kolektorze

 Zasuwa

 Wnętrze przelewu burzowego
 Kanał przelewu burzowego
 Wnętrze rury GRP
 Jedna z komór kolektora po zerwaniu stropu Następne wejście zostało uzgodnione z wykonawcą robót, firmą "Ziajka". Dostałem wolną rękę w poruszaniu się po kolektorze pod warunkiem nie przeszkadzania robotnikom w pracy. Na szczęście pracownik, który oprowadzał mnie po kolektorze znał naszą grupę, czytał też naszego bloga i dlatego współpraca poszła bez przeszkód.
 Kolektor "Odra", w tle trwa montaż rur GRP
 We wnętrzu kolektora
 Przygotowania do wprowadzenia rury GRP do kanałuRury wprowadzano do kanału przy użyciu specjalnych trójkołowych wózków.
Trzy kanał prowadzące do syfonu-środkowy jest zamknięty klapą ze względu na znajdujący się tam wylot bypasu


 Wnętrze syfonu
 Komora przelewu burzowego. Przed syfonem znajduje się przelew burzowy z kolektora do rzeki Ślęzy, zabezpieczony od strony rzeki klapą zwrotną.
 Wylot drugiej(wtedy jeszcze nieuruchomionej) rury bypasu
 Klapa nad komorą przelewu
 Zamknięcie komory przelewu od strony kolektora-zasuwa kanałowa

 Widok z góry na wloty komory przelewu i zasuwy
 Wloty i wylot przelewu
 Wnętrze kanału przelewu-widać klapę zwrotną Wewnątrz kanału przelewu było ciasno-jego średnica to zaledwie 1,20 m.
 Syfon...
 i druga rura bypasu
 Rura GRP-to zielone to promień lasera mierzącego właściwe ułożenie rur
 Wewnątrz rury GRP
 Widok z wnętrza rury GRP na stary kolektor
 Urządzenie widoczne w wylocie rury to właśnie laser mierzący położenie rur.

 Nowa studzienka-jak w warszawskiej Czajce.
 Nowe pożera stare


 Stary kolektor ma swoje niezaprzeczalne piękno.

 Powinniście poznawać tą komorę.
 To właśnie z tej półki po raz pierwszy oglądałem kolektor "Odra".
 Zdjęcie z pierwszej wyprawy
 Widać różnicę, prawda?

 W niektórych sekcjach kolektora kinieta zrobiona jest z cegły.
 Robotnicy przy pracy.


Laser z bliska Za zaporą kolektor powoli wypełniał się ściekami, aby dociążyć rury, co miało zapobiec przypadkowym poruszeniom w trakcie zastygania zaprawy mocującej rury wewnątrz starej konstrukcji kolektora.
 Rura GRP wypełniona ściekami.

W ten sposób na zawsze pożegnaliśmy stary kolektor "Odra". Smutno mi się robi, gdy pomyślę że byłem ostatnim wrocławskim kanalarzem mogącym stąpać w jego oryginalnym wnętrzu. Ciesze się jednak, że dzięki tym materiałom następne pokolenie kanalarzy będzie mogło zobaczyć jak wyglądał on kiedyś.